şaýat şa‧ýat

[şa:ýa:t]

Bir wakany gözi bilen gören adam, güwä.

 • Hawa, men ol ýerde ýeke däldim, meniň ýedi sany şaýadym bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Men heniz seniň ýagdaýyňy bilemok ahyry, bilmedik ýerimden nähili şaýat bolup bilerin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şaýat - şaýady.


Duş gelýän formalary
 • şaýadam
 • şaýady
 • şaýadydy
 • şaýadydyr
 • şaýadym
 • şaýadyna
 • şaýadyň
 • şaýadyňdan
 • şaýadyňyz
 • şaýatdan
 • şaýatdyr
 • şaýatlar
 • şaýatlara
 • şaýatlaram
 • şaýatlardan
 • şaýatlary
 • şaýatlarydyr
 • şaýatlarym
 • şaýatlaryna
 • şaýatlaryndan
 • şaýatlarynyň
 • şaýatlaryň
 • şaýatlyga
 • şaýatlygy
 • şaýatlygyna
 • şaýatlyk
 • şaýatsyň