şaý-sep şaý-sep

  1. Durmuşa çykýan gyza ata-enesi tarapyndan berilýän zatlar.

    • Gelniniň şaý-sepinden garrynyň göwni hoş boldy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Maňa gelin boljak gyz eýýäm şaýyny-sepini bezäp oturandyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Metaldan, kümüşden ýasalan bezegler.