şükür at

Makullyk, razylyk, saglyk-amanlyk, kanagat bildirilip aýdylýan söz.

 • Şükür, kolhoz guralaly bäri özümizi gurplandyrdyk. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Hernä gözlerim abat galypdyr, şuňa-da şükür! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • şükür-de
 • şükürdedi
 • şükürden
 • şükürdir
 • şüküre
 • şüküri
 • şükürim
 • şüküriň
 • şükürler
 • şükürli