şüdügärlenmek işlik

Sürlüp ýa-da agdarylyp goýulmak, şüdügär edilmek, sürlüp ekişe taýýar edilmek.

  • Gowaça ekiljek meýdanlar ýokary hilli şüdügärlendi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Göwnejaý şüdügärlenen giň ekin meýdany bugaryp, gözel görnüşe girdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)