şüdügärlemek işlik

Ekin ýygnalandan soň, ýer sürüp ýa-da agdaryp goýmak, şüdügär edip goýmak, sürüp ekişe taýýar edip goýmak.

  • Olar bugdaý ekýärler we geljek ýyl ekiljek ýerlere şüdügärleýärler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)