şüdügärleşmek işlik

Şüdügärlemäge kömek etmek, şüdügärlemek işine kömekleşmek, bilelikde şüdügärlemek.