şübhelenmek işlik

Bir zada gümanly bolmak, bir zada şübhe etmek, şek etmek, müňkürlik etmek.

  • Men-ä onuň özbaşyny çarajagyna şübhelenemok! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Başlyk meniň biri bilen bile ýörenimi görse, şübhelenip başlaýar. (G. Muhtarow, Pýesalar)