şöhle şöh‧le at

 1. Düşýän ýagtynyň inçe zolaklary.

  • Garyplar gün şöhlesi seýrek düşýän dar we hapa köçejiklede mydar edipdirler. (Orta asyrlar taryhy)

  • Suwdan çykan üzüm hoşasyna Aýyň şöhlesi düşende, üzümler hakyk manjugyňçogdamy ýaly ýylpyldaşýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bir zadyň ýalkymy, bir zadyň öwşüni, yşyk.

  • Onuň gözleriniň şöhlesi birdenkä öçüp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Göze urýar altyn gupbaň şöhlesi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • şöhlede
 • şöhleden
 • şöhledäki
 • şöhleler
 • şöhlelerde
 • şöhlelerden
 • şöhlelere
 • şöhlelerem
 • şöhleleri
 • şöhlelerinde
 • şöhlelerinden
 • şöhlelerine
 • şöhlelerini
 • şöhleleriniň
 • şöhleleriniňki
 • şöhleleriň
 • şöhleli
 • şöhlelidir
 • şöhlelilik
 • şöhlesi
 • şöhlesi-de
 • şöhlesidir
 • şöhlesin
 • şöhlesinde
 • şöhlesinden
 • şöhlesine
 • şöhlesini
 • şöhlesiniň
 • şöhlesiz
 • şöhlä
 • şöhläni
 • şöhläniň
 • şöhläň
 • şöhläňi
 • şöhläňizden