şöhlat

[şöhla:t]

Dialektal söz Iç ýagynyň içine üwelen et salnyp bişirilýän kolbasa görnüşli nahar.

  • Öý eýesi öňümizde üç-dört adam iýip doýar ýaly şöhlat goýdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şöhlat - şöhlady.