şärik at

  1. Biri bilen bir zada deň haky, goşandy bolan, bir zatda deň paýy bolan.

  2. Könelişen söz Deň esasda-deň işlemek, hasyly deň paýlaşmak şerti bilen bile ekin ekýän adamlar, şärikli adam.

    • Artygyň şärikleri bu ýyl başga adamlardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şärik - şärigi.