şähdaçyklyk

Keýpi köklük, şadyýanlyk, şatlyk.

  • Ol şähdaçyklygy bilen meni garşylady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şähdaçyklyk - şähdaçyklygy.