şägirtlik şä‧girt‧lik

Şägirtdiň käri, ýagdaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şägirtlik - şägirtligi.


Duş gelýän formalary
  • şägirtlige
  • şägirtligi
  • şägirtligiň