ýyrtykýaprak ýyr‧tyk‧ýap‧rak

Ýapraklary kertik-kertik ak üzümiň bir sorty.

  • Ýyrtyk ýaprak, terbaş, gara üzüm hoşalary sarymtyl ýapraklaryň, gök ýapraklaryň arasynda bulduraşyp, biri-birine çaknyşýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýyrtykýaprak - ýyrtykýapragy.