ýyrtyk ýyr‧tyk

Ýyrtylyp böleklere bölünen, para-para bolan, deşik emele gelen, ýyrtylan.

 • Ýowarçylar palas, ýyrtyk ýorgan bilen örtülen telär astynda çaý içmäge oturypdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bir dulda ýyrtyk köne halta diwara söýelgi dur. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Üzügiň ýyrtyklaryndan ýyldyzlaryň ýaldyraşyp görünmekleri birdenkä galdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýyrtyk - ýyrtygy.


Duş gelýän formalary
 • ýyrtyga
 • ýyrtygy
 • ýyrtygym
 • ýyrtygyn
 • ýyrtygyna
 • ýyrtygynam
 • ýyrtygynda
 • ýyrtygyndan
 • ýyrtygyny
 • ýyrtygyny-da
 • ýyrtykdan
 • ýyrtykdy
 • ýyrtyklary
 • ýyrtyklaryndan
 • ýyrtyklaryny
 • ýyrtyklygy
 • ýyrtyklygyna