ýyrtyjylyk ýyr‧ty‧jy‧lyk

Ýyrtyjy, wagşy häsiýetde bolmaklyk, ýyrtyjy bolmaklyk, ýolujylyk.

  • Siz adamçylygyny ýitiren, ýyrtyjylyk üçin ýallanýan bir topar aňmaz itler! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Simonow özüniň «Rus meselesi» diýen pesasynda kapitalistik medeniýetiniň pes, ýyrtyjylyk häsiýetini açyk görkezdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýyrtyjylyk - ýyrtyjylygy.


Duş gelýän formalary
  • ýyrtyjylygyň