ýyrtmak ýyrt‧mak işlik

 1. Ýyrtyk hala getirmek, dilmek, jyrmak.

  • Wepa bukjany ýyrtyp, içinden haty çykaryp, eline aldy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Atyň ýarmadyk, ýyrtmadyk ýerimi goýmady. («Görogly» eposy)

 2. Dilip ýaralamak, çyzmak.

  • Elimi agaç ýyrtdy.

ýaka ýyrtmak

seret ýaka

 • Içini hümledip, ýakasyny ýyrtýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýyrtan
 • ýyrtandygy
 • ýyrtar
 • ýyrtara
 • ýyrtardy
 • ýyrtarlar
 • ýyrtarsyň
 • ýyrtaýjak
 • ýyrtaýma
 • ýyrtaýsyn
 • ýyrtaýyn
 • ýyrtdy
 • ýyrtdylar
 • ýyrtdyň
 • ýyrtgyn
 • ýyrtma
 • ýyrtmadyk
 • ýyrtmaga
 • ýyrtmagy
 • ýyrtmagyňy
 • ýyrtmak
 • ýyrtman
 • ýyrtmazlygy
 • ýyrtyp
 • ýyrtypdy
 • ýyrtýan
 • ýyrtýandyr
 • ýyrtýanlardan
 • ýyrtýar
 • ýyrtýardy
 • ýyrtýarlar