ýylmanmak işlik

 1. Ýolnup ýylmanak edilmek, ýülmenmek, endigan tekizlenmek.

  • Piliň sapy ýylmanypdyr.

 2. Özüňi timarlamak, özüňe timar bermek, özüňi tijemek, öz synaňy tertibe salmak.

  • Jeren aýnanyň öňüne geçdi-de, ýüz-gözüne timar berip, toýa gitmek üçin toý lybaslaryny geýnip, ýylmanyp durdy.


Duş gelýän formalary
 • ýylmanan
 • ýylmanmadyk
 • ýylmanmagynda
 • ýylmanmak
 • ýylmanman
 • ýylmanyp
 • ýylmanypdyr
 • ýylmanýar
 • ýylmanýarlar