ýumşak ýum‧şak sypat

 1. Ýeňillik bilen gysylýan, basylýan, çeýe, maýyşgak, süýngüç, gaty bolmadyk.

  • Ýumşak oturgyçda oturyp, aýnaň üstaşyry giň meýdana parhsyz garaýan Akmaýa öz aladasy bilen meşguldy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Ynha seret, tirsegiňe söýget berýän ýumşak ýassyklary hem bar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çagalar ýumşak düşekleriň üstünde ýatyrdylar. («Pioner» žurnaly)

  • Çaýberdi, nahar berdi, Saldyrdy ýumşak düşek. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Ýakymly, mylaýym, ýuwaş.

  • Ol örän ýumşak adamdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýumşak - ýumşagy.


Duş gelýän formalary
 • ýumşagrak
 • ýumşagrakdan
 • ýumşagy
 • ýumşagyna
 • ýumşagyndan
 • ýumşagyň
 • ýumşakdan
 • ýumşakdy
 • ýumşakdygyny
 • ýumşakdygynyň
 • ýumşakdyr
 • ýumşaklaryndan
 • ýumşaklyga
 • ýumşaklygy
 • ýumşaklygyna
 • ýumşaklygynda
 • ýumşaklygyndadyr
 • ýumşaklygyny
 • ýumşaklygynyň
 • ýumşaklyk
 • ýumşaklykdan