ýoluşmak ýo‧luş‧mak işlik

Ýolmaga kömekleşmek, özara, bilelikde ýolmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýoluşmak - ýolşar, ýolşupdyr.


Duş gelýän formalary
  • ýoluşmak