ýolmalaşyk ýol‧ma‧la‧şyk

Biri-biriň bilen ýolmalaşyp edilýän basalaşyk, uruş, dalaşyk.

  • Olaryň arasynda ýolmalaşyk başlandy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýolmalaşyk - ýolmalaşygy.