ýolmalaşmak ýol‧ma‧laş‧mak işlik

  1. Ýolmalamaga kömekleşmek.

  2. Göçme manyda Biri-biriňi ýolmalamak, erjellik bilen dalaşmak, dyrnaçaklaşmak.

    • Ol oglanlyk döwründe biri-birlerini ýolmalaşyp gidýänlerini gözüniň öňünden geçirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ýolmalaşmak
  • ýolmalaşyp