ýollanmak ýol‧lan‧mak işlik

[ýo:llanmak]

Bir ýere iberilmek, ugradylmak.

 • Olara kömek bermek üçin, rysarlaryň täze otrýadlary ýollanypdyr. (Orta asyrlar taryhy)


Duş gelýän formalary
 • ýollanam
 • ýollanan
 • ýollananda
 • ýollanandygyny
 • ýollananym
 • ýollandygyny
 • ýollanma
 • ýollanmak
 • ýollanmalaryň
 • ýollanmany
 • ýollanmanyň
 • ýollanmasa
 • ýollanmaýandygyna
 • ýollansa
 • ýollanyp
 • ýollanypdyr
 • ýollanyň
 • ýollanýan
 • ýollanýanyň
 • ýollanýar
 • ýollanýarlar