ýollamak ýol‧la‧mak işlik

[ýo:llamak]

Birini ýa-da bir zady bir ýere ibermek, ugratmak.

 • Pökgeni tutup, Sibire ýollamak üçin pristaw nökerlerini iberipdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Doganyň ýollapdy saňa bir sowgat. (T. Esenowa, Güller)

 • Owal başda salamym saňa ýollaýan gülüm. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Obadan hem hat ýollapdym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Agyr durmuş ony eklenç gözleginiň agyr syýahatlaryna ýollapdyr. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • ýollady
 • ýolladygydyr
 • ýolladyk
 • ýolladylar
 • ýolladym
 • ýolladyň
 • ýollam
 • ýollamaga
 • ýollamagy
 • ýollamagyna
 • ýollamagyny
 • ýollamagynyň
 • ýollamagyňyzy
 • ýollamajagyma
 • ýollamak
 • ýollamaklyk
 • ýollamakçy
 • ýollamalary
 • ýollamaly
 • ýollaman
 • ýollamanyň
 • ýollamasy
 • ýollan
 • ýollanam
 • ýollandygyny
 • ýollansoň
 • ýollanyndan
 • ýollanynyň
 • ýollanyň
 • ýollap
 • ýollapdy
 • ýollapdym
 • ýollapdyr
 • ýollapdyrlar
 • ýollar
 • ýollara
 • ýollarda
 • ýollardan
 • ýollardy
 • ýollardyr
 • ýollary
 • ýollaryma
 • ýollarymdan
 • ýollarymy
 • ýollarymyza
 • ýollaryn
 • ýollaryna
 • ýollaryndan
 • ýollaryny
 • ýollarys
 • ýollaryňy
 • ýollaýan
 • ýollaýandygyny
 • ýollaýar
 • ýollaýardy
 • ýollaýarlar
 • ýollaýarys
 • ýollaýsa
 • ýollaň