ýokumly sypat

Jana ýaramly, peýdaly (iýmit hakda).

 • Aslynda, gawun ýaly adama ýokumly iýmiş bolmaz. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ýokumly madda esasan gabykda toplanýarlar. (W. A. Tetýurew, Botanika)

 • Şura düzgüni oba aralaryna ýaz şemaly ýaly ýakymly hem ýokumly ýaýraýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

eli ýokumly

seret el

 • Bu ýyl mirapçylygy eli ýokumly adamlardan Mämmet hana tabşyralyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýokumlydyr
 • ýokumlylygy
 • ýokumlylygyna
 • ýokumlylygynda
 • ýokumlylygyny
 • ýokumlylygynyň
 • ýokumlylygyň
 • ýokumlylyk