ýoksul

[ýo:ksul]

Barly bolmadyk, garyp, mätäç.

  • Adamzat bagtynyň nahalyn ekip, Ýoksul, birleş! -- diýip, ýol salgy berdi. (B. Kerbabaýew, Eserler toplumy)


Duş gelýän formalary
  • ýoksullar
  • ýoksullaryny
  • ýoksullarynyň
  • ýoksullaryň
  • ýoksullyga
  • ýoksullyk
  • ýoksullykda
  • ýoksulyň