ýoklanmak ýok‧lan‧mak işlik

[ýo:klanmak]

  1. Biri ýa-da bir zat ýat edilmek, ýatlanmak, küýselmek.

  2. Ýok edilmek, ýitirilmek.

  3. Sarp edilmek, harçlanmak.

  4. Ýoguna ýanylmak, öldürilmek.


Duş gelýän formalary
  • ýoklanan
  • ýoklandyr
  • ýoklanmak