ýoklamak ýok‧la‧mak işlik

[ýo:klamak]

 1. Birini ýa-da bir zady ýat etmek, ýatlamak, küýsemek.

  • Gyrat Göroglyny ýoklap bir kişňedi. («Görogly» eposy)

  • Maýsa ýene-de bir zady ýoklaýan ýaly, böwrüni diňleýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Ýok etmek, ýitirmek.

 3. Sarp etmek, harçlamak.

  • Alan depderleriňi nirä ýokladyň?

 4. Ýoguna ýanmak, öldürmek.

  • Gyzylhany tutmaly ýa-da ýoklamaly. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men ony öz elim bilen ýoklaryn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýokladyň
 • ýoklajagy
 • ýoklalyň
 • ýoklamaga
 • ýoklamagyň
 • ýoklamak
 • ýoklamaly
 • ýoklamaň
 • ýoklan
 • ýoklandyr
 • ýoklap
 • ýoklar
 • ýoklary
 • ýoklaryn
 • ýoklaryny
 • ýoklaýan
 • ýoklaýar
 • ýoklaýarlar