ýokarlanmak ýo‧kar‧lan‧mak işlik

 1. Ýokary galmak, beýgelmek, asmana göterilmek.

  • Samolýot barha ýokarlanýar.

 2. Öňki derejesinden artyp başlamak, köpelmek, galmak.

  • Ekin meýdanlarynyň girdeji berijiligi ýokarlanýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gullukçylaryň zähmet haklary ýokarlanýar.

 3. Möwç almak, güýjemek.

  • Aralaşan gozgalaňyň barha ýokarlnýan tolkunynyň täsirine berlip, bütin märeke geň we güňleç wagyrdaýardy. (M. Gorkiý, Ene)

 4. Gowulanmak, oňatlanmak.


Duş gelýän formalary
 • ýokarlanan
 • ýokarlananda
 • ýokarlanandy
 • ýokarlanandygy
 • ýokarlanandygyna
 • ýokarlanandygyny
 • ýokarlanar
 • ýokarlandy
 • ýokarlandygyny
 • ýokarlandygyça
 • ýokarlandylar
 • ýokarlandyr
 • ýokarlanjaga
 • ýokarlanjagy
 • ýokarlanjagyny
 • ýokarlanjakdygy
 • ýokarlanjakdygyny
 • ýokarlanma
 • ýokarlanmaga
 • ýokarlanmagy
 • ýokarlanmagydyr
 • ýokarlanmagyn
 • ýokarlanmagyna
 • ýokarlanmagynda
 • ýokarlanmagyndaky
 • ýokarlanmagyndan
 • ýokarlanmagyny
 • ýokarlanmagynyň
 • ýokarlanmak
 • ýokarlanmaklygy
 • ýokarlanmaklygyna
 • ýokarlanmaklygynda
 • ýokarlanmalary
 • ýokarlanmaly
 • ýokarlanmalydyr
 • ýokarlanmandygyna
 • ýokarlanmasa
 • ýokarlanmasy
 • ýokarlanmasydyr
 • ýokarlanmasyna
 • ýokarlanmasynda
 • ýokarlanmasyny
 • ýokarlanmasynyň
 • ýokarlanmaýan
 • ýokarlanmaýandygyny
 • ýokarlanmaýar
 • ýokarlansa
 • ýokarlansa-da
 • ýokarlanyp
 • ýokarlanypdyr
 • ýokarlanýan
 • ýokarlanýandygy
 • ýokarlanýandygyna
 • ýokarlanýandygyny
 • ýokarlanýandygynyň
 • ýokarlanýanlygy
 • ýokarlanýanlygyny
 • ýokarlanýança
 • ýokarlanýar
 • ýokarlanýardy
 • ýokarlanýarlar