ýokarlaşmak ýo‧kar‧laş‧mak işlik

  1. Birneme ýokary galmak, beýgelmek.

  2. Öňki derejesinden birneme artmak, bir azajyk köpelmek, galmak.

    • Hil taýdan ýokarlaşmak.

  3. Birneme möwç almak, bir azajyk güýçlenmek.

  4. Gowulaşmak, oňatlaşmak.

    • Ilatyň maddy hal-ýagdaýy ýokarlaşýar.


Duş gelýän formalary
  • ýokarlaşmak
  • ýokarlaşýar