ýokarky ýo‧kar‧ky

Ýokary bölekdäki, bir zadyň üstündäki, ýokardaky.

 • Durdy ştab wagonyna girip, ýokarky polkada ýer tutanda, eşelon herekete başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýokarky dodagynyň aşagyndan pugta gysylgy dişleriniň ak süňki ýaldyrap görünýärdi. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
 • ýokarka
 • ýokarkyda
 • ýokarkydan
 • ýokarkylar
 • ýokarkylara
 • ýokarkylardan
 • ýokarkylary
 • ýokarkylarynda
 • ýokarkylaryň
 • ýokarkynyň
 • ýokarkysy
 • ýokarkysyny
 • ýokarkyň