ýogynlyk ýo‧gyn‧lyk

[ýogy:nlyk]

 1. Diametri, ini ululyk, inçe dällik, ýogyn bolmaklyk.

  • Çynar agajy ýogynlyk taýdan has tapawutlanýar.

 2. Etli-ganlylyk, semizlik, çişiklik.

 3. Peslik, has ýognas seslilik.

  • Çeşmli sesleriň ýogynlyk taýdan sazlaşmaklary.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýogynlyk - ýogynlygy.


Duş gelýän formalary
 • ýogynlygy
 • ýogynlygydyr
 • ýogynlygyna
 • ýogynlygynda
 • ýogynlygyndaky
 • ýogynlygyndan
 • ýogynlygyny
 • ýogynlygynyň
 • ýogynlykda
 • ýogynlykdadyr
 • ýogynlykdaky
 • ýogynlykdan