ýognalmak ýog‧nal‧mak işlik

 1. Ýogyn bolup başlamak, göwrümi ulalmak, birneme ýognamak.

  • Gülüň baldagy ýognalypdyr.

 2. Semräp başlamak, birneme semremek.

  • Ol öňküsinden has ösüpdi we ýognalypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýognalan
 • ýognalar
 • ýognalma
 • ýognalmagy
 • ýognalmagyna
 • ýognalyp
 • ýognalypdy
 • ýognalypdyr
 • ýognalýar