ýogalmak ýo‧gal‧mak işlik

[ýo:galmak]

 1. Ýok bolup gitmek, ýok bolmak, ýitirim bolmak; ýitmek.

  • Wizantiýa imperiýasynda-da gul eýeçilikli gurluş kem-kemden ýogalyp ugrapdyr. (Orta asyrlar taryhy)

 2. Göçme manyda Aradan çykmak, wepat bolmak, ölmek.

  • Aşyryň gelniniň ýogalanyny mälim etmeli boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň üç ogly goşundady. Şolaryň biri eýýäm uruşda ýogalypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýogalan
 • ýogalanda
 • ýogalandan
 • ýogalandygy
 • ýogalandygyna
 • ýogalandygyny
 • ýogalandyklary
 • ýogalandyklaryny
 • ýogalanlar
 • ýogalanlara
 • ýogalanlardan
 • ýogalanlary
 • ýogalanlaryň
 • ýogalansoň
 • ýogalany
 • ýogalanyna
 • ýogalanyndan
 • ýogalanyny
 • ýogalanyň
 • ýogalar
 • ýogalaryn
 • ýogalaýdy
 • ýogalaýsaňyz
 • ýogaldy
 • ýogaldygy
 • ýogaldylar
 • ýogaldymy
 • ýogalmagy
 • ýogalmagydyr
 • ýogalmagyna
 • ýogalmagyndan
 • ýogalmagyny
 • ýogalmagynyň
 • ýogalmak
 • ýogalmaly
 • ýogalmazyndan
 • ýogalmazynyň
 • ýogalsa
 • ýogalyp
 • ýogalypdy
 • ýogalypdyr
 • ýogalýan
 • ýogalýandygy
 • ýogalýandygyna
 • ýogalýanlaryň
 • ýogalýanyny
 • ýogalýar
 • ýogalýardy
 • ýogalýarlar