ýoda ýo‧da

[ýo:da]

Adamyň ýa-da haýwanyň köp gatnaw etmegi netijesinde emele gelen inçejik ýoljagaz.

 • Ol ýigit şol jaýlaryň arasyndaky ýoda bilen ýöräp, Hoşgeldä ýakynlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ýoda yzlasaň ýola barar, ýoly yzlasaň -- ile. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • ýoda-da
 • ýodada
 • ýodadaky
 • ýodadan
 • ýodady
 • ýodalam
 • ýodalar
 • ýodalaram
 • ýodalarda
 • ýodalardan
 • ýodalary
 • ýodalaryna
 • ýodalaryny
 • ýodalarynyň
 • ýodalaryň
 • ýodamda
 • ýodamdan
 • ýodamy
 • ýodamyzy
 • ýodany
 • ýodanyň
 • ýodasam
 • ýodasy
 • ýodasyn
 • ýodasyna
 • ýodasynda
 • ýodasyndan
 • ýodasyny
 • ýodasynyňam
 • ýodasyz
 • ýodaň