ýitilenmek ýi‧ti‧len‧mek işlik

  1. Çalnyp ýiti edilmek, kesgir bolmak, ötgür edilmek.

    • Pyçak birneme ýitilenipdir.

  2. Göçme manyda Dünýägaraýşy, düşünjesi giňelmek, artmak.

    • Onuň ünsi ýitilendi. (M. Gorkiý, Ene)

    • Täçli öňküsinden birneme ýitilenipdir.


Duş gelýän formalary
  • ýitilendi
  • ýitilenipdir