ýitik ýi‧tik

Ýitirilen, azaşan.

  • Emma meret garyndaşlaryny hem ýygnaman, hiç kime sala salman: -- Ýitigiňizi başga ýerden gözlän! -- diýip, yzlaryna gaýtarypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýitik - ýitigi.


Duş gelýän formalary
  • ýitigi
  • ýitigimi
  • ýitigini
  • ýitigiň
  • ýitigiňi
  • ýitigiňiz
  • ýitigiňizi
  • ýitigiňiziň