ýetmezçilik ýet‧mez‧çi‧lik

 1. Bir zatda bolan nädogrulyk, kemçilik.

  • Ol esasy ýetmezçiligi agtardy. («Kolhoz günleri»)

 2. seret ýetmezlik 3

  • Özüňe mälim, hemişe Arkaçda däne ýetmezçiligi bolup durýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Mineral dökünimiz ýeterm bolsa hem, ders dökünimiz ýetmezçilik eder. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetmezçilik - ýetmezçiligi.


Duş gelýän formalary
 • ýetmezçilige
 • ýetmezçiligi
 • ýetmezçiligidir
 • ýetmezçiligin
 • ýetmezçiliginde
 • ýetmezçiliginden
 • ýetmezçiligine
 • ýetmezçiligini
 • ýetmezçiliginiň
 • ýetmezçiligiň
 • ýetmezçiligiňden
 • ýetmezçilikde
 • ýetmezçilikden
 • ýetmezçilikdir
 • ýetmezçilikler
 • ýetmezçiliklerden
 • ýetmezçiliklerdir
 • ýetmezçiliklere
 • ýetmezçiliklerem
 • ýetmezçilikleri
 • ýetmezçilikleri-de
 • ýetmezçiliklerimiz
 • ýetmezçiliklerine
 • ýetmezçiliklerini
 • ýetmezçilikleriniň
 • ýetmezçilikleriň
 • ýetmezçilikleriňem
 • ýetmezçilikleriňiz
 • ýetmezçilikli
 • ýetmezçiliksiz