ýetirinmek ýe‧ti‧rin‧mek işlik

Her bir zatdan üpjün bolmak, barly bolmak, üpjünçilik taýdan islegiňi kanagatlandyrmak.


Duş gelýän formalary
  • ýetirinip
  • ýetirinýärler