ýetirilmek ýe‧ti‧ril‧mek işlik

 1. Alnyp barylmak, eltilmek.

 2. Ýeter ýaly edilmek, uzaldylyp galtaşdyrylmak, degrilmek.


Duş gelýän formalary
 • ýetirildi
 • ýetirildigi
 • ýetirildigiçe
 • ýetirildimi
 • ýetirilen
 • ýetirilende
 • ýetirilenden
 • ýetirilendigi
 • ýetirilendigine
 • ýetirilendigini
 • ýetirilendiginiň
 • ýetirilendir
 • ýetirileni
 • ýetirileninden
 • ýetirilenini
 • ýetirilenleri
 • ýetirilenligi
 • ýetirilenlik
 • ýetirilenok
 • ýetirilensoň
 • ýetiriler
 • ýetirilermi
 • ýetirilip
 • ýetirilipdi
 • ýetirilipdir
 • ýetiriljege
 • ýetiriljegine
 • ýetiriljek
 • ýetiriljekdi
 • ýetiriljekdigi
 • ýetiriljekdigine
 • ýetiriljekdigini
 • ýetirilme
 • ýetirilmedi
 • ýetirilmediginden
 • ýetirilmedik
 • ýetirilmegi
 • ýetirilmegidir
 • ýetirilmeginde
 • ýetirilmeginden
 • ýetirilmegindäki
 • ýetirilmegine
 • ýetirilmegini
 • ýetirilmeginiň
 • ýetirilmegiň
 • ýetirilmek
 • ýetirilmekleriniň
 • ýetirilmeklige
 • ýetirilmeklik
 • ýetirilmeler
 • ýetirilmeleri
 • ýetirilmeleriň
 • ýetirilmeli
 • ýetirilmelidigi
 • ýetirilmelidigini
 • ýetirilmelidiginiň
 • ýetirilmelidir
 • ýetirilmelidirler
 • ýetirilmese
 • ýetirilmesi
 • ýetirilmesine
 • ýetirilmesini
 • ýetirilmesiniň
 • ýetirilmez
 • ýetirilmezden
 • ýetirilmezinden
 • ýetirilmezligi
 • ýetirilmezliginde
 • ýetirilmezligine
 • ýetirilmezliginiň
 • ýetirilmeýän
 • ýetirilmeýänden
 • ýetirilmeýändigi
 • ýetirilmeýändigini
 • ýetirilmeýänligi
 • ýetirilmeýär
 • ýetirilmeýärdi
 • ýetirilmeýärler
 • ýetirilmeýärmikä
 • ýetirilmäge
 • ýetirilmän
 • ýetirilmände
 • ýetirilmändigi
 • ýetirilmändigini
 • ýetirilmändiginiň
 • ýetirilmändir
 • ýetirilse
 • ýetirilse-de
 • ýetiriläýmeli
 • ýetirilýän
 • ýetirilýändigi
 • ýetirilýändiginden
 • ýetirilýändigine
 • ýetirilýändigini
 • ýetirilýändiginiň
 • ýetirilýändir
 • ýetirilýäninden
 • ýetirilýänligi
 • ýetirilýänligidir
 • ýetirilýänligindedir
 • ýetirilýänligini
 • ýetirilýänçä
 • ýetirilýär
 • ýetirilýärdi
 • ýetirilýärdiler
 • ýetirilýärkä
 • ýetirilýärler
 • ýetirilýärmi