ýetimlik ýe‧tim‧lik

[ýeti:mlik]

 1. Ýetimiň ýagdaýy, ata-enesizlik, ýetim-ýesirlik.

  • Meniň soňky günlerde saňa rehimim inýä, seniň ýetimligiňe men dözemok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ah, ýetimligiň, sallahlygyň ýüzüne köz degsin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Hossarsyzlyk, ýekelik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetimlik - ýetimligi.


Duş gelýän formalary
 • ýetimligi
 • ýetimliginde
 • ýetimligindäki
 • ýetimligine
 • ýetimliginem
 • ýetimligini
 • ýetimligiň
 • ýetimligiňe
 • ýetimlikde