ýetim-ýesirlik ýe‧tim-ýe‧sir‧lik

[ýeti:m-ýesi:rlik]

  1. seret ýetimlik

  2. Göçme manyda Degişli hossarsyzlyk, hossar ýokluk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetim-ýesirlik - ýetim-ýesirligi.