ýetimçilik ýe‧tim‧çi‧lik

[ýeti:mçilik]

seret ýetimlik

  • Bu ýigit ýetimçilik bilen össe-de, örän parasatly bolup ýetişipdir. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetimçilik - ýetimçiligi.