ýetişmek ýe‧tiş‧mek 1 işlik

 1. Ösüp kemala gelmek, hasyla durmak, bişmek.

  • Eken 30 gektar ýorunjasy hezir bir kemsiz etişşg, mawy gül bolup otyr. («Tokmak» žurnaly)

  • Nahar ýetişipdir.

 2. Kämillik ýaşyna ýetmek, ösüp ulalmak, jahyl çykmak.

  • Nursoltan gyzynyň ýetişenini köpden bäri aňlaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

ýetişmek ýe‧tiş‧mek 2 işlik

 1. Geçilýän sapaklary ýeterlikli özleşdirmek, ýetişik gazanmak, talaba laýyk özleşdirmek (okuw hakda).

  • Ol sapaklaryna gowy ýetişýär.

 2. Wagtynda barmak, gijä galman barmak.

  • Okuwa ýetişjek bolup ylgap gitdim.

 3. Ýetişikli bolmak, öz wagtynda häzir bolmak, wagtynda taýýar etmek.

  • Sapýorlar ol wagtda ýollary bejerip ýetişerden ejizdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

galpyldy ýetişmek

seret galpyldy

 • Ýürekleri syrylan jigitlere-de biraz galpyldy ýetişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýetişdi
 • ýetişdi-de
 • ýetişdiginden
 • ýetişdigiçe
 • ýetişdik
 • ýetişdiler
 • ýetişdim
 • ýetişdimi
 • ýetişdir
 • ýetişdiň
 • ýetişeli
 • ýetişemizok
 • ýetişemok
 • ýetişen
 • ýetişende
 • ýetişenden
 • ýetişendigi
 • ýetişendigine
 • ýetişendigini
 • ýetişendikleri
 • ýetişendiklerini
 • ýetişendir
 • ýetişenem
 • ýetişeni
 • ýetişenimden
 • ýetişeninden
 • ýetişenine
 • ýetişenini
 • ýetişeniniň
 • ýetişeniňi
 • ýetişenleri
 • ýetişenlerini
 • ýetişenleriniň
 • ýetişenlige
 • ýetişenligi
 • ýetişenligiň
 • ýetişenlik
 • ýetişenok
 • ýetişenokdy
 • ýetişenoklar
 • ýetişensoň
 • ýetişer
 • ýetişerden
 • ýetişerdi
 • ýetişerdik
 • ýetişerdiň
 • ýetişerin
 • ýetişerine
 • ýetişeris
 • ýetişerler
 • ýetişerli
 • ýetişersiň
 • ýetişersiňiz
 • ýetişeýin
 • ýetişeňok
 • ýetişgin
 • ýetişibem
 • ýetişip
 • ýetişipdi
 • ýetişipdiler
 • ýetişipdim
 • ýetişipdir
 • ýetişipdir-de
 • ýetişipdirler
 • ýetişipsiň
 • ýetişiň
 • ýetişjegi
 • ýetişjegime
 • ýetişjegine
 • ýetişjegini
 • ýetişjek
 • ýetişjekdigi
 • ýetişjekdigine
 • ýetişme
 • ýetişmedi
 • ýetişmedigine
 • ýetişmedigiňi
 • ýetişmedik
 • ýetişmedik-de
 • ýetişmedikler
 • ýetişmedikleriň
 • ýetişmediler
 • ýetişmedilermikä
 • ýetişmedim
 • ýetişmedimmi
 • ýetişmegi
 • ýetişmeginde
 • ýetişmegine
 • ýetişmegini
 • ýetişmeginiň
 • ýetişmegiň
 • ýetişmegiňiz
 • ýetişmegiňizi
 • ýetişmejegimi
 • ýetişmejegiň
 • ýetişmejekdigi
 • ýetişmek
 • ýetişmekde
 • ýetişmekleri
 • ýetişmeklerinde
 • ýetişmeklerine
 • ýetişmeklerini
 • ýetişmekleriniň
 • ýetişmekligi
 • ýetişmekligine
 • ýetişmekligini
 • ýetişmekliginiň
 • ýetişmeklik
 • ýetişmeli
 • ýetişmelidi
 • ýetişmelidigini
 • ýetişmelidir
 • ýetişmelidirler
 • ýetişmeris
 • ýetişmersiňiz
 • ýetişmese
 • ýetişmese-de
 • ýetişmesem
 • ýetişmesemi
 • ýetişmesi
 • ýetişmez
 • ýetişmezligi
 • ýetişmezligine
 • ýetişmezliginiň
 • ýetişmezlikden
 • ýetişmeýän
 • ýetişmeýändigi
 • ýetişmeýändiginiň
 • ýetişmeýändikleri
 • ýetişmeýänini
 • ýetişmeýänligi
 • ýetişmeýär
 • ýetişmeýärdiňiz
 • ýetişmeýärler
 • ýetişmäge
 • ýetişmän
 • ýetişmändi
 • ýetişmändigi
 • ýetişmändigimi
 • ýetişmändigimizden
 • ýetişmändigine
 • ýetişmändigini
 • ýetişmändiginiň
 • ýetişmändik
 • ýetişmändiklerini
 • ýetişmändim
 • ýetişmändir
 • ýetişmändirler
 • ýetişmänler
 • ýetişmänligi
 • ýetişmänsoň
 • ýetişse
 • ýetişse-de
 • ýetişsedi
 • ýetişsek
 • ýetişseler
 • ýetişsem
 • ýetişseň
 • ýetişseňiz
 • ýetişsin
 • ýetişäýdi
 • ýetişäýse
 • ýetişäýseň
 • ýetişäýýär
 • ýetişýän
 • ýetişýän-de
 • ýetişýände
 • ýetişýändigi
 • ýetişýändigini
 • ýetişýändiginiň
 • ýetişýändir
 • ýetişýäni
 • ýetişýänler
 • ýetişýänlere
 • ýetişýänleri
 • ýetişýänleriniň
 • ýetişýänleriň
 • ýetişýänligi
 • ýetişýänliginden
 • ýetişýänliginiň
 • ýetişýänlik
 • ýetişýänlikleri
 • ýetişýänçä
 • ýetişýär
 • ýetişýär-de
 • ýetişýärdi
 • ýetişýärdik
 • ýetişýärdiler
 • ýetişýärler
 • ýetişýärmikä