ýetişiksiz ýe‧ti‧şik‧siz sypat

Ýetişikli bolmadyk, ýetişiksiz günde, gara başyna gaý, aljyraňňy, gyssagly ýagdaýda.

  • Agyr ýükli erkekler egri boýunlaryny süýndürip, ýetişiksiz günde gadam urýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar öý işleri bilen hemişekileri ýaly ýetişiksiz gündediler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)