ýetişikli ýe‧ti‧şik‧li sypat

 1. Hemme işde başarjaňlyk bilen ýetişýän, çalasyn.

  • Ýetişikli sanitarlar eýýäm ýetişip, ýaralananlary ýygnan bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gurbanlyň özi gaty ýetişikli, her bir işe ýetişýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Göçme manyda Goşulmasyz işine goşulyp ýören, her bir zada garyşyp, goşulyp ýören.

  • Äl, onuň ýetişiklidigini, eýýäm size-de bardymy?


Duş gelýän formalary
 • ýetişiklidi
 • ýetişiklidigi
 • ýetişiklidigini
 • ýetişikliligi
 • ýetişiklilik