ýetişik ýe‧ti‧şik at

Okuwy özleşdiriş, bilim alyş derejesi.

 • Mekdep ýolbaşçylary Saparyň özüni alyp barşy, okuwdaky ýetişigi, ýygymda näme bilen meşgul bolýanlygy bilen gyzyklandylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetişik - ýetişigi.


Duş gelýän formalary
 • ýetişigi
 • ýetişigine
 • ýetişigini
 • ýetişiginiň
 • ýetişigiň
 • ýetişikleri
 • ýetişiklerini
 • ýetişikleriniň
 • ýetişikli
 • ýetişiklidi
 • ýetişiklik
 • ýetişikliligi
 • ýetişiklilik
 • ýetişiksiz