ýetginjek ýet‧gin‧jek

Ýaňy ýetişip barýan oglan, heniz oglanlykdan ýigitlik ýaşyna, ýigitlik çagyna ýetmedik.

 • Ýokary okuw jaýlarynda her ýyl ýetginjekleriň we gyzlaryň müňlerçesi okaýar. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetginjek - ýetginjegi.


Duş gelýän formalary
 • ýetginjege
 • ýetginjegi
 • ýetginjegin
 • ýetginjeginiň
 • ýetginjegiň
 • ýetginjegiňki
 • ýetginjekde
 • ýetginjekden
 • ýetginjekdenem
 • ýetginjekler
 • ýetginjeklerde
 • ýetginjeklerden
 • ýetginjeklerdäki
 • ýetginjeklere
 • ýetginjekleri
 • ýetginjekleri-de
 • ýetginjeklerimiz
 • ýetginjekleriniň
 • ýetginjekleriň
 • ýetginjekligi
 • ýetginjekligine
 • ýetginjekligiň
 • ýetginjekligiňem
 • ýetginjeklik
 • ýetginjeklikde
 • ýetginjeklikden