ýeterliksiz ýe‧ter‧lik‧siz sypat

Ýeterlikli bolmadyk, talaby kanagatlandyryp bilmeýän, kanagatlanarlyksyz bolan.

  • Ýewropa grekleri tarapyndan iberilen kömek örän ýeterliksiz boldy. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
  • ýeterliksizdi
  • ýeterliksizligi
  • ýeterliksizligine