ýeterlikli ýe‧ter‧lik‧li sypat

Ýeterlik mukdarda bolan, talaby kanagatlandyryp bilýän, kanagatlanarlykly.


Duş gelýän formalary
  • ýeterliklidir
  • ýeterlikliligi
  • ýeterliklilik