ýeterlik ýe‧ter‧lik at

 1. Talaby kanagatlandyryp biljek, gerek bolan mukdardaky, kanagatlanarlyk.

  • Pökgen gumdaky goýun sürülerine iberilen ot-iýmleri hezirlikçe ýeterlik hasaplady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol ýeterlik ýatmandy. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Bes, bolýar, ýetik.

  • Aýdylanlar ýeterlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýeterlik - ýeterligi.


Duş gelýän formalary
 • ýeterligi
 • ýeterligini
 • ýeterlikde
 • ýeterlikdi
 • ýeterlikdigi
 • ýeterlikdigine
 • ýeterlikdigini
 • ýeterlikdir
 • ýeterlikli
 • ýeterliklidir
 • ýeterlikliligi
 • ýeterliklilik
 • ýeterlikmi
 • ýeterlikmikä
 • ýeterliksiz
 • ýeterliksizdi
 • ýeterliksizligi
 • ýeterliksizligine